Maksājuma nosacījumi

1. Vispārīgi noteikumi.


1.1. Šie preču pārdošanas un pirkšanas noteikumi (turpmāk tiek minēti kā “noteikumi un nosacījumi”) ir juridisks dokuments, kas saistošs pusēm, kas nosaka pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, kad pircējs pirkšanas preces no e-veikala.
1.2 Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts e-veikala vietnē. Kad pircējs iepērkas e-veikalā, jāpiemēro spēkā esošie noteikumi, kas saistīti ar pasūtījuma veikšanu.
1.3. Tālāk ir tiesības veikt pirkumus e-veikalā:
1.3.1. Spējīgas dabiskas personas, t.i., personas, kuras ir sasniegušas vairākuma vecumu un kuru likumības spējas nav ierobežotas ar tiesas rīkojumu;
1.3.2. Nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem, tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi nav pašpietiekami ienākumu ziņā;
1.3.3. juridiskas personas;
1.3.4. Visu iepriekš minēto pilnvarotie pārstāvji.
1.4. Pieņemot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka saskaņā ar noteikumu 1.3. Punktu pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā.
1.5 Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad pircējs ir izveidojis iepirkumu grozu e-veikalā, norādīja piegādes adresi, izvēlējusies maksājuma metodi un izlasījusi pārdevēja noteikumus un noklikšķināja uz Poga "Apstiprināt pasūtījumu" (sk. 5. punktu "Pasūtīšana, cenas, maksājuma procedūras, noteikumi").


2. Personas datu aizsardzība.


2.1 Pircējs var:
2.1.1. reģistrējoties šajā e -veikalā - ievadot reģistrāciju pieprasītos datus;
2.1.2. nereģistrējoties šajā e-veikalā.
2.2.Kad pasūtot preces, kas paredzētas noteikumu 2.1. Klauzulā, pircējs norāda pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildīšanai attiecīgajā informācijas laukos, piemēram,: Vārds, uzvārds, Piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
2.3. Pieņemot šos noteikumus un nosacījumus, pircējs piekrīt pircēja personas datu apstrādei, kā noteikts 2.2. Punkta klauzulā, lai pārdotu preču un pakalpojumu pārdošanu e-veikalā, pārdevēja biznesa analīzei un tiešajam mārketingam.
2.4. Piekrītot pircēja personas datu apstrādei, lai pārdotu preču un pakalpojumu pārdošanu pārdevēja e-veikalā, pircējs arī piekrīt informācijas ziņojumu nosūtīšanai uz e-pasta adresi un tālruņa numuru, ko nodrošina Pircējs, lai izpildītu pasūtījumu.
2.5. Pircējs apņemas aizsargāt un neatklāt pieteikšanās datus nevienam, reģistrējoties e-veikalā un pasūtot preces.
3. Pircēja tiesības un saistības.


3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas šajos noteikumos un nosacījumos, kā arī citās šīs e-veikala informācijas sadaļās.
3.2. Pircējam ir tiesības izstāties no preču pārdošanas un pirkšanas līguma ar e-veikalu, rakstiski paziņojot pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriezto produktu un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā iekšā 14 (četrpadsmit) darba dienas no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar izņemt no līguma saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (piemēram, līguma par pārdošanu gadījumā gadījumā no higiēnas produktiem, piemēram, gultas veļas; skat. Informāciju Patērētāju centra vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatimas.php?id=1038, "Nepārtikas preču atdeves un apmaiņas specifika" , 18. punkts).
3.3. Pircējs var izmantot tiesības, kas paredzētas noteikumu 3.2.
3.4 Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām saskaņoto cenu.
3.5. Ja pircēja sniegtie dati mainās reģistrācijas veidlapā, pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
3.6. Pircējs apņemas nodot savu pieteikšanās informāciju trešajām personām. Ja pircējs zaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai nekavējoties jāinformē pārdevējs ar kontakta palīdzību, kas norādīts sadaļā "Kontaktpersona".
3.7. Izmantojot e-veikalu, pircējs piekrīt šiem pārdošanas un pirkšanas noteikumiem un noteikumiem, kā arī apņemas ievērot tos un nepārkāpt Lietuvas Republikas likumdošanu.

4. Pārdevēja tiesības un saistības.


4.1 Pārdevējs apņemas nodrošināt visus nosacījumus pircējam, lai pareizi izmantotu E-veikala sniegtos pakalpojumus.
4.2. Ja pircējs mēģina mazināt pārdevēja e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, pārdevējam ir tiesības ierobežot vai apturēt pircēja piekļuvi e-veikalam vai, izņēmuma gadījumos Pircēja reģistrācija nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma.
4.3. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz pircējam piederošo personisko informāciju, kā norādīts e-veikala reģistrācijas veidlapā.
4.4 Pārdevējs apņemas piegādāt pircēja pasūtītās preces uz pircēja norādīto adresi.


5. Preču pasūtīšana, cenas, maksājuma procedūra, noteikumi.


5.1. Pircējs var veikt pirkumus e-veikalā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
5.2 Līgums sākas no brīža, kad pircējs noklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas pārdevējs apstiprina pasūtījumu, nosūtot apstiprinājuma e -pastu uz pircēja norādīto e -pasta adresi.
5.3. Preču cenas e-veikalā un secībā tiek citētas eiro, ieskaitot PVN.
5.4. Pircējs maksā par precēm vienā no šiem veidiem:
5.4.1. Maksājums ar e-banku, kas ir priekšapmaksa, izmantojot pircēja izmantoto e-banku sistēmu. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam jābūt parakstītam e-bankas līgumu ar vienu no apkalpotajām bankām. Pircējs pārskaita naudu uz e-veikala norēķinu kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā ir saistīta ar attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek bankas e-banku sistēmā.
5.4.2. Maksājums ar bankas pārskaitījumu - tas ir priekšapmaksa, kurā pircējs pēc pasūtījuma drukāšanas un došanās uz tuvāko bankas filiāli naudu nodod e -veikala bankas kontam.
5.5 Pircējs apņemas nekavējoties maksāt par precēm. Tikai pēc maksājuma saņemšanas par precēm ir izveidota preču pakete un sākas piegādes periods.

6. Preču piegāde.


6.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu, pasūtīšanas laikā izvēloties piegādes pakalpojumu.
6.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preču piegādi. Gadījumā, ja pircējs pats nespēj piegādāt preces un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, pircējam nav tiesību iesniegt prasību pret pārdevēju attiecībā uz preču piegādi nepareizai vienībai Apvidū
6.3. Preces piegādā pārdevējs vai pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers).
6.4 Pārdevējs piegādā preces pircējam saskaņā ar precēm, kas norādītas preces. Šie termiņi ir pagaidu un nepiemēro gadījumos, kad pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, un pircējs ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Pircējs arī piekrīt, ka ārkārtas gadījumos preču piegādi var aizkavēt neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav pārdevēja kontrolē. Šādā gadījumā pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar pircēju, lai vienotos par piegādes noteikumiem.
6.5 Visos gadījumos pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja preces netiek piegādātas pircējam vai netiek piegādātas laikā pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kas pārsniedz pārdevēju kontrole.
6.6. Pircējs visos gadījumos nekavējoties informē pārdevēju, ja sūtījums tiek piegādāts salauztā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nesakārtotas preces vai nepareizs preču daudzums vai ja sūtījums ir nepilnīgs.
6.7. Visos gadījumos, kad pircējs pamana iepakojuma bojājumus piegādes laikā, pircējs izdara piezīmi vai atsevišķu ziņojumu par šādiem bojājumiem piegādes piezīmē, ko nodrošina kurjers. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Neveicot to, tas atbrīvo pārdevēju no atbildības pret pircēju attiecībā uz preču bojājumiem saistībā ar iepakojuma bojājumiem, kurus pircējs nav atzīmējis kurjera piegādes piezīmē.

7. Preču kvalitāte, garantijas.


7.1. Katra e-veikalā pārdoto priekšmetu informācija vispārīgi jāizstrādā katras preces pievienotā vienuma aprakstā.
7.2 Pārdevējs nav atbildīgs par faktu, ka e-veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst preču faktiskajam lielumam, formai un krāsai, ko izmanto displeja īpašības Pircējs.
7.3. Pārdevējs noteiktā laika posmā piešķir kvalitatīvu garantiju noteiktiem preču veidiem, kura īpašo terminu un citus nosacījumus norāda šādu preču aprakstos.
7.4. Ja pārdevējs nesniedz kvalitatīvu garantiju noteikta veida precēm, tiek piemērota garantija, ko paredz attiecīgie tiesību akti.

8. Atgriešanās un apmaiņa.


8.1. Pārdoto preču defektus jānovērš, nepilnīgas preces aizstāj un atdod saskaņā ar noteikumiem par preču atgriešanu un nomaiņu, kas apstiprināta ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu 29. jūnijā 2001 Nē. Skatiet informāciju Patērētāju centra vietnē http://www.Vartotojucentras.lt/istatyMas.php?id=1038, "Nerakstu un apmaiņas specifika nepārtikas preču atgriešanai un apmaiņai", 18. punkts). Visos gadījumos naudu par atgrieztajām precēm maksā tikai maksātāja bankas kontam.
8.2. Ja pircējs vēlas atgriezt produktu (-us) saskaņā ar noteikumu 8.1. Punktu, pircējs to var darīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preču piegādes dienas pircējam, informējot pārdevēju, ko pārdevējs Kontakta sadaļā norādītie saziņas līdzekļi, kas norāda atgriezto preču nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanās iemeslus.
8.3. Pircējam, atdodot preces, jāievēro šādi nosacījumi:
8.3.1. Atgrieztajām precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā labā stāvoklī;
8.3.2. Pircējam preces jābūt nebojātām;
8.3.3. Precēm jābūt neizmantotām un labā stāvoklī (etiķetes neskarta, neskarta aizsargājoša filma utt.) (Šis punkts neattiecas uz zemas kvalitātes preču atgriešanas gadījumā);
8.3.4. Atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī kā tad, kad pircējs tās saņēma;
8.3.5. Atgriežot preces, pircējam ir jāiesniedz pirkuma dokuments.
8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt pircēja preču atgriešanu, ja pircējs neatbilst procedūrai, kas paredzēta 8.3. Pantā noteikto preču atgriešanai.
8.5. Nepareizu preču un/vai kļūdainu preču atgriešanās gadījumā pārdevējs apņemas atgūt šādas preces un aizstāt tās ar līdzīgām piemērotām precēm.
8.6. Gadījumā, ja pārdevējam nav piemērotas preces, kas pieejamas nomaiņai, pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, izņemot piegādes maksu.

9. Pircēja un pārdevēja pienākumi.


9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par pircēja sniegto personas datu precizitāti. Ja pircējs nesniedz precīzus personas datus reģistrācijas veidlapā, pārdevējs nav atbildīgs par to sekām un viņam ir tiesības pieprasīt tiešus pircēja zaudējumus.
9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-veikalu.
9.3. Pēc reģistrēšanās pircējs ir atbildīgs par viņa pieteikšanās datu pārsūtīšanu trešajām personām. Ja trešā puse izmanto pakalpojumus, ko sniedz e-veikali, piesakoties e-veikalā, izmantojot pircēja pieteikšanās datus, pārdevējs šo personu uzskata par pircēju.
9.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumus izraisa pircēja neizlasot šos noteikumus un nosacījumus, neskatoties uz pārdevēja ieteikumiem un pircēja saistībām, kaut arī pircējam tika dota iespēja to darīt.
9.5. Ja pārdevēja e-veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, institūciju, organizāciju vai personu e-vietām, pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai tajā veiktajām darbībām un neuztur, kontrolē vai nepārstāv šādus uzņēmumus un personas.
9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otru pusi pret tiešiem zaudējumiem.

10. Mārketings un informācija.


10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas e-veikalā.
10.2. Pārdevējam ir tiesības uz vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, modificēt akciju noteikumus un nosacījumus, kā arī to atcelt. Jebkurai akciju noteikumu un nosacījumu modifikācijai vai atcelšanai jābūt tikai perspektīvi, t.i., no to izpildes brīža.
10.3 Pārdevējs nosūta visus paziņojumus uz komunikācijas līdzekļiem, kas norādīti pircēja reģistrācijas veidlapā.
10.4. Pircējs nosūta visus paziņojumus un jautājumus uz tālruņu numuriem un e-pasta adresēm, kas norādītas pārdevēja e-veikala sadaļā "Kontaktpersona".
10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pircējs nesaņem informāciju vai apstiprināšanas ziņojumus, kas nosūtīti traucējumu dēļ interneta savienojuma tīklos, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem.

11. Galīgie noteikumi.


11.1. Šie preču pārdošanas un pirkšanas nosacījumi ir izgatavoti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un noteikumiem.
11.2. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu un nosacījumu izpildes, nokārto sarunās. Ja vienošanās nesasniedza, strīdus izšķir saskaņā ar procedūru, kas noteikta Lietuvas Republikas likumos.